Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Skarby podkarpackiej przyrody (2023)

TYTUŁ PROJEKTU: Skarby podkarpackiej przyrody

OKRES REALIZACJI: 01.07.2023 - 30.11.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 20 000,00 PLN
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem zadania jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 
 
Szczegółowe cele zadania:
1. Zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację.
2. Edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!
3. Wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań.
4. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
5. Budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” działającego na polu edukacji.
 
OPIS PROJEKTU:
Realizacja planowanego projektu opiera się na działaniu - Cykl 2 audycji telewizyjnych realizowanych w formie programów edukacyjnych:
1) Jak żubr powrócił w Bieszczady 
2) Eksplozja wiosny 
 
 
BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
 
 
Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo