Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Fauna

W podkarpackich lasach spotkać można wszystkie naturalnie występujące w Polsce gatunki ssaków kopytnych: sarny, jelenie, łosie, żubry i dziki. Nigdzie indziej w Polsce nie występuje tyle rodzimych gatunków ssaków drapieżnych i to w tak dużej ilości, jak w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Występują tu: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk i żbik. 

 

W latach 80. XX wieku do podkarpackich lasów rzek i górskich potoków wprowadzono największego z rodzimych gryzoni - bobra. Dla jego ochrony w 1974 r. w Górach Sanocko - Turczańskich powstał nawet rezerwat pod nazwą "Bobry w Uhercach". Obecnie zwierzę jest tak częste, że nie wymaga pomocy ze strony człowieka. 

 

Najczęściej spotykanym drapieżnikiem z woj. podkarpackim jest lis. Zwykle zamieszkuje małe laski i zagajniki położone wśród pół. Tu kopie swoje nory. Poluje na małe gryzonie i ptaki, nie gardzi padliną. Niestety lisy rozmnożyły się i bardzo mocno wytępiły populację zajęcy i kuropatw. Innym przedstawicielem psowatych jest jenot. W odróżnieniu od lisa, który jest gatunkiem rodzimym, jenot rozprzestrzenił się w Polsce dopiero kilkadziesiąt lat temu. 

 

Ze środowiskiem wodnym związana jest wydra europejska, której podstawowym pokarmem są ryby. Wydra należy do bardzo licznie reprezentowanej na Podkarpaciu rodziny łasicowatych, do której zalicza się również kunę, łasicę, tchórza, gronostaja i borsuka. Oprócz kuny domowej na Podkarpaciu występuje także kuna leśna, która bardzo zwinnie wspina się po drzewach. Największym przedstawicielem rodziny łasicowatych jest borsuk. Prowadzi on nocny tryb życia, choć latem aktywny jest także w dzień. Ich ulubionym pokarmem są dżdżownice oraz owoce czarnego bzu. 

 

Dziuplaste drzewa karpackich lasów stanowią króyjówki dla mniejszy gryzoni nalezących do rodziny popielicowatych. Oprócz samej popielicy są to też: kosztka, żołędnica i orzesznica. W lasach i parkach województwa licznie żyją wiewiórki. 

 

Podkarpackie lasy i opuszczone przez ludzi doliny stanowią schronienie i miejsce rozrodu dla zagrożonych wyginięciem dziennych i nocnych ptaków drapieżnych, m.in. orzeł przedni, bielik, orlik krzykliwy.W podkarpackich lasach spotyka się także kilka rzadkich krajowych gatunków sów: puchacza, puszczyka uralskiego i sóweczkę. Nad górskimi potokami swoje gniazda zakładają pliszki, strumieniówki i karmazynowo ubarwione dziwonie. Podkarpackie łąki, ugory oraz pastwiska porośnięte kępami ciernistych krzewów są zasiedlane przez trznadle, pokląskwy i uznane za zagrożone wyginięciem w Europie – gąsiorki i derkacze. Podkarpacie może też nosić miano „krainy dzięciołów”.

 

Bardzo bogaty jest również świat płazów i gadów żyjących w woj. podkarpackim. Występują tu wszystkie gatunki polskich węży. 

 

Podkarpackie puszcze, podmokłe łąki oraz słoneczne ugory dają schronienie i możliwość zdobycia pokarmu nie tylko dużym zwierzętom, ale także tysiącom bezkręgowców.

 

                     

                     Jelenie szlachetne, fot. J.Szarek

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo