Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

18-11-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do skorzystania ze scenariuszy zajęć lekcyjnych  oraz  pomocy dydaktycznych o tematyce  „Korytarze migracyjne zwierząt - pojęcie, rola i znaczenie”, opracowanych dla trzech poziomów nauczania: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

Materiały te powstały w wyniku realizacji projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach (teren województwa podkarpackiego) poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich. Główne zagrożenie dla fauny puszczańskiej to wylesienia oraz tworzenie antropogenicznych barier, co prowadzi do powstawania coraz bardziej przekształconych, mniejszych i bardziej izolowanych fragmentów lasów, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt.

 

Gatunkami, dla których istnienie korytarzy migracyjnych jest szczególnie istotne są duże ssaki. Partnerzy projektu przez 4 lata przeprowadzili badania trenowe, mające na celu wyznaczenie istniejących korytarzy migracyjnych na obszarze realizacji projektu. W wyniku tych prac powstała „Mapa korytarzy migracyjnych”.

 

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie przybliży uczniom ten bardzo istotny temat, stanowiąc urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Zapraszamy do pobrania dokumentów z poniżej zamieszczonych załączników.

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo