Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Konferencja dotycząca korytarzy migracyjnych zwierząt

19-01-2017

  

 

    W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa oraz Partnerów realizujących projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu w dniu 31 stycznia br. w Rzeszowie (Hilton Garden Inn, aleja Kopisto 1).

   W latach 2012-2016 Stowarzyszenie wraz Partnerami, tj. dwoma Parkami Narodowymi oraz 11 Nadleśnictwami z województwa podkarpackiego i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie realizowało projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

   Głównym celem projektu była ochrona ostoi karpackiej fauny w województwie podkarpackim poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt. Cel ten realizowano poprzez identyfikację przebiegu istniejących lokalnych korytarzy migracyjnych, umożliwiających przemieszczanie się wybranych gatunków dużych ssaków. Wskazane działania posłużyły do opracowania mapy korytarzy migracyjnych na obszarze objętym projektem. 

   Konferencja będzie okazją do podsumowania przedsięwzięcia oraz prezentacji wyników projektu. W ramach projektu opracowano mapę lokalnych korytarzy migracyjnych w południowej części województwa podkarpackiego (obszar Nadleśnictwa: Baligród, Bircza, Cisna, Dukla, Komańcza, Kołaczyce, Lutowiska, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego). 

   Opracowanie może być istotne dla Państwa pracy, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego. Dla planowania przestrzennego w skali lokalnej szczególnie istotne jest zachowanie połączeń pomiędzy płatami siedlisk dogodnych dla zwierząt. Opracowana mapa prezentuje obszary szczególnie ważne dla wędrówek zwierząt.

   Uczestnikom spotkania zostaną przekazane wszystkie publikacje wydane w ramach projektu. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” nieodpłatnie udostępnia papierową oraz elektroniczną wersję mapy korytarzy migracyjnych. 

   Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie przestrzenią w regionie oraz w kraju. 


* Uczestnikom zapewniamy nocleg w terminie 30/31 stycznia 2017 r. (Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów, aleja Kopisto 1

** Dla osób korzystających z noclegu przewidziana jest kolacja o godz. 19.00. 

*** W przypadku szczególnych preferencji żywieniowych prosimy o zgłoszenie takiej informacji w biurze projektu

 

Na zgłoszenia czekamy do do 26 stycznia 2017 r.

tel. (17) 17 850 01 81 lub e-mail: 


Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Lista publikacji, które zostaną przekazane uczestnikom konferencji:

  • film "Na tropie karpackiej fauny", 
  • mapę korytarzy migracyjnych (cały obszar objęty projektem), 
  • mapy korytarzy migracyjnych dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego i przemyskiego,
  • foldery edukacyjne dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego i przemyskiego,
  • materiały dla gmin powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, przemyskiego na temat działek ewidencyjnych położonych w obrębie lokalnych korytarzy migracyjnych wyznaczonych w ramach projektu,
  • publikację "Orlik krzykliwy Clanga pomarina w krajobrazie Karpat", 
  • publikację podsumowującą Projekt. 

 

                                                                      

Pliki do pobrania

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo