Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Konferencja podsumowująca Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”

08-02-2017

     Konferencja podsumowująca Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” odbyła się 31 stycznia 2017 r. w Rzeszowie (Hilton Garden Inn, aleja Kopisto 1). 

    Głównym celem projektu była ochrona ostoi karpackiej fauny w województwie podkarpackim poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt. Cel ten realizowano poprzez identyfikację przebiegu istniejących lokalnych korytarzy migracyjnych, umożliwiających przemieszczanie się wybranych gatunków dużych ssaków. Wskazane działania posłużyły do opracowania mapy korytarzy migracyjnych na obszarze objętym projektem. 

    Konferencja była okazją do podsumowania przedsięwzięcia oraz prezentacji wyników projektu. W ramach projektu opracowano mapę lokalnych korytarzy migracyjnych w południowej części województwa podkarpackiego (obszar Nadleśnictwa: Baligród, Bircza, Cisna, Dukla, Komańcza, Kołaczyce, Lutowiska, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego). 

    Konferencję rozpoczęła Pani Wiceprezes Stowarzyszenia „Pro Carpathia” – Agnieszka Pieniążek, która jako Koordynator Projektu podsumowała działania zrealizowane w Projekcie. Następnie głos zabrał Pan Guido Beltrani - Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który mówił jak ważny jest ten Projekt dla ochrony ostoi karpackiej fauny w województwie podkarpackim. Po czym wyniki Projektu zaprezentował Pan Wojciech Jankowski (Nadleśnictwo Lesko) i Pan Damian Nowak (Magurski PN). Po przerwie kawowej Pan prof. dr hab. Kajetan Perzanowski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) omówił koncepcję i wyznaczanie przebiegu korytarzy ekologicznych, a Pani Anita Bernatek-Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) przedstawiła dokonała analizy ochrony korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. W czasie trwania konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć film pt. „Na tropie karpackiej fauny” zrealizowany w ramach Projektu  przez pracowników Magurskiego Parku Narodowego. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym moderowanym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kukułę, w którym wzięli udział eksperci związani z tematyką korytarzy ekologicznych reprezentujący różne grupy interesariuszy. 

   Uczestnicy reprezentowali wiele instytucji, organizacji, m.in.: Lasy Państwowe, parki narodowe, parki krajobrazowe, samorządy, instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i planowanie przestrzenne w województwie, uczelnie wyższe, PTTK, lokalną społeczność.  Uczestnikom spotkania zostały przekazane wszystkie publikacje wydane w ramach projektu. 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo