Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Międzynarodowa konferencja „Dobre praktyki dla środowiska”

11-04-2017

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, organizuje w dniu 21 kwietnia 2017 r. międzynarodową konferencję „Dobre praktyki dla środowiska”, podsumowującą polskie i zagraniczne doświadczenia projektów środowiskowych zrealizowanych przy wsparciu środków szwajcarskich.

 

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.00 – 16.00 w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia oraz najlepsze praktyki wybranych projektów środowiskowych zrealizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania zastosowane w projektach środowiskowych dofinansowanych przez Szwajcarię w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na konferencji zagoszczą prelegenci z Estonii, Słowenii i Węgier oraz przedstawiciele szerokiego grona instytucji polskich, zarówno przedstawicieei samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz administracji rządowej, jak również ekspertów i organizacji pozarządowych.

 

Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz zdobycia inspiracji z szeroko pojętego obszaru Środowiska. Zaprezentowane projekty dotyczyć będą w szczególności:

  • wspierania odnawialnych źródeł energii, w tym innowacyjnych technologii (panele solarne na ekranach akustycznych – projekt ze Słowenii),
  • problematyki usuwania azbestu,
  • wspierania bioróżnorodności, w tym tworzenia map korytarzy migracyjnych oraz wykorzystywania tych map w planowaniu przestrzennym, prowadzenia mediacji środowiskowych,
  • modernizacji sieci ciepłowniczych,
  • prowadzenia monitoringu środowiskowego,
  • edukacji ekologicznej.

 

Pani dr Agnieszka Pieniążek (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”) wygłosi pelekcję pt. „Praktyczne aspekty tworzenia map korytarzy migracyjnych, z uwzględnieniem procesu mediacji środowiskowej i działań edukacyjnych oraz wykorzystywanie map w planowaniu przestrzennym”, na podstawie zrealizowanego projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne".

 

Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Pliki do pobrania

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo