Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Konferencja otwierająca

10-04-2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

wspólnie z Partnerami:

Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Magurskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwami: Baligród, Bircza, Cisna, Dukla, Komańcza, Kołaczyce, Lesko z/s w Łączkach,  Lutowiska, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne

oraz Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

zaprasza

na

konferencję otwierającą

 realizację projektu

 

 „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne,

 

 które odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2012 roku
w Hoczwi/k. Leska (Hotel Salamandra,Hoczew 155)

 

12.00 – 12.15

Otwarcie konferencji

dr Agnieszka Pieniążek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

12.15 – 12.30

Przemówienie powitalne

Dominique Favre – Zastępca Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

12.30 – 13.00

Korytarze ekologiczne w Małopolsce – prezentacja założeń, wyników prowadzonych badań

prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

13.00 – 14.00

Prezentacja projektu:

dr Piotr Brewczyński – NaczelnikWydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Damian Nowak Magurski Park Narodowy

dr Agnieszka Pieniążek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

14.00 – 14.15

Przerwa kawowa

14.15 – 14.45

Zachowanie funkcjonalności korytarzy migracyjnych na poziomie lokalnym – studium przypadków

Agnieszka MarcelaI Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Regionalny Konserwator Przyrody

14.45 – 15.15

Planowanie przestrzenne a korytarze ekologiczne

Małgorzata Słupczyńska – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Oddział w Krośnie

15.15 – 16.15

Podsumowanie spotkania

dr Tomasz Winnicki - Zastępca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego (film)
16.15
Obiad
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo