Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Warsztaty dotyczące korytarzy ekologicznych

14-06-2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach pt.: „Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym”, które odbędą się 22 czerwca 2016 r. (środa) w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych (ul. Bełska 7, tel. 13 461 10 91). 

 
 

Skrócony program warsztatów:

1. Informacja na temat projektu: „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
2. Prezentacja mapy wynikowej projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" - prof. dr hab. Kajetan Perzanowski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
3. Realizacja projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie (przedstawiciel RDLP)
4.  Realizacja projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" przez Bieszczadzki Park Narodowy – antropopresja a wykorzystanie przestrzeni przez zwierzęta. - dr Bartosz Pirga, dr Przemysław Wasiak  (Bieszczadzki Park Narodowy)
5. Rozmieszczenie przestrzenne populacji żubrów względem zabudowy w Bieszczadach - prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, dr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
6. Ekologiczne podstawy wyznaczania korytarzy migracyjnych - mgr. Marcin Górny (Instytut Badania Ssaków PAN Białowieża)
7. Zagrożenia dla ciągłości populacji dużych drapieżników - dr hab. Roman Gula (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
8. Wykorzystanie przestrzeni przez orlika krzykliwego w Karpatach - mgr Damian Nowak  (Magurski Park Narodowy)
9. Planowanie przestrzenne a ochrona korytarzy ekologicznych - mgr Anita Bernatek-Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
 
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować na adres mailowy skucharzyk@bdpn.pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Niestety liczba miejsc jest ograniczona pojemnością sali konferencyjnej a warsztaty kierowane są głównie do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w instytucjach samorządowych.
 
Warsztaty organizowane są projektu nr KIK/53 pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W projekcie tym brało udział 11 nadleśnictw karpackich z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski. Wyniki prac terenowych prowadzonych przez te jednostki posłużyły do opracowania mapy korytarzy migracyjnych. Mapa w obecnej formie prezentuje dwa elementy: potencjalne kierunki migracji oraz połączenia lokalne między płatami siedlisk dogodnych dla zwierząt. 
 

Mapa jest przygotowana w wersji dostępnej do oglądania w dowolnej przeglądarce internetowej na podkładzie ogólnie dostępnej ortofotomapy. 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo