Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Heritage Innovators Day 2024

07-06-2024

Heritage Innovators Day 2024 to jedyne w Polsce, międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest podnoszenie jakości naszego otoczenia i pobudzanie kreatywności w jego kształtowaniu. Dzięki temu mają zostać przywrócone dla społeczności wspaniałe osiągnięcia dziedzictwa kulturowego. Wśród narzędzi, które będą wspierać realizację tego celu, są zarówno technologie, jak i metody tradycyjne, w tym rzemiosło. Aby stało się to możliwe zapraszamy do szerokiej debaty w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia wszystkich, którzy mają realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas. To pięć kluczowych stron, które wspólnie mogą przeprowadzić zmianę. Spotkanie w duchu interdyscyplinarności ma zintegrować perspektywę organizacji pozarządowych (NGO), przedstawicieli rządu, biznesu, naukowców, a przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego – mieszkańców, każdego z nas – oraz… planetę.

 

 

 

Działaniom organizotorów przyświeca idea Nowego Europejskiego Bauhausu – interdyscyplinarnego projektu UE, który opiera się na trzech wartościach: pięknie, zrównoważeniu i wspólnocie. Heritage Innovators Day 2024 promuje w tym duchu innowacyjne podejście do dziedzictwa kulturowego, stwarzając nowe szanse rozwoju biznesowego przemysłów kreatywnych. Działania te będą bowiem realizowane z wykorzystaniem zarówno najnowszych technologii, jak i metod tradycyjnych, w tym rzemiosła. A wszystko to z korzyścią dla społeczności lokalnej i europejskiej, które będą mogły w nowych, przyjaznych przestrzeniach pracować, uczyć się czy wypoczywać.

 

 

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo