Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Warsztaty "Ekosystemy pastwisk górskich i pasterstwo"

31-05-2024

W dniach 21-23 maja 2024 roku odbyły się warsztaty zatytułowane "Ekosystemy pastwisk górskich i pasterstwo", zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". Warsztaty odbyły się w Odrzechowej, w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB.
Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat znaczenia pastwisk górskich oraz ich roli w ekosystemie. Tradycyjne pasterstwo jako zrównoważona forma użytkowania ziemi, może przyczyniać się do ochrony różnorodności biologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać:

  • ekologię i bioróżnorodność pastwisk górskich,
  • metody zarządzaia pastwiskami w kontekście zmian klimatycznych,
  • gatunki zapylaczy występujące na łąkach i pastwiskach,
  • gatunki pajęczaków występujące na łąkach i pastwiskach.


Warsztaty obejmowały zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia w terenie. Program był bogaty i zróżnicowany, co umożliwiło uczestnikom zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności.
Pierwszego dnia warsztatów odbyły się wykłady eksperckie dot. następującej tematyki:

  • łąki i pastwiska – wprowadzenie,
  • rośliny naczyniowe łąk i pastwisk,
  • zróżnicowanie roślinności (zbiorowiska) oraz analiza flory powierzchni wypasanych w grupach ekologicznych i użytkowych,
  • zapylacze łąk i pastwisk,
  • pajęczaki na łąkach i pastwiskach.

 

 

 

Po wykładach eksperckich odbyła się dyskusja, podczas której zostały poruszone tematy podczas wykładów.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od wykładu eksperckiego nt. wpływu pasterstwa na bioróżnorodność gatunków, siedlisk i krajobrazu - jak naprawiać zepsuty krajobraz, jak przeciwdziałać zmianom klimatu. Następnie uczestnicy warsztatów udali się w teren (Odrzechoa), gdzie omówiona została flora zbiorowisk roślinnych. Podczas zajęć terenowych uczestnicy rozpoznawali trawy, rośliny motylkowe, zioła i chwasty występujące na łące/pastwisku. Po południu odbyły się kolejne wykłady eksperckie nt. gatunków górskich w Karpatach, gatunków inwazyjnych oraz wpływu wypasu na bioróżnorodność łąk i pastwisk na przykładzie monitoringu Programu Podkarpacki Naturalny Wypas III.