Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Formy skalne

Obszar województwa podkarpackiego obejmuje:

  • środkową część Podkarpacia,
  • zachodnią część Zewnętrznych Karpat Zachodnich,
  • zachodni skrawek Zewnętrznych Karpat Wschodnich,
  • niewielki fragment Roztocza.

 

Karpaty fliszowe 

Flisz karpacki to leżące na przemian warstwy mniej lub bardziej odpornych na erozję skał. Powstały one miliony lat temu na dnie morza w wyniku osadzania się materiału znoszonego z pobliskich lądów. Flisz składa się ze zlepieńców, piaskowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. W wyniku  ruchów górotwórczych flisz został wydźwignięty, pofałdowany i pchnięty na północ. Spowodowało to nasunięcie się na siebie różnych warstw. W ten sposób powstało kilka jednostek tektonicznych.

 

           

          

 

Roztocze 

Interesujące formy skalne spotkamy także na Roztoczu. Ich pochodzenie jest odmienne niż w Karpatach. Genezy powstania tutejszych progów skalnych i wychodni należy szukać w trzeciorzędzie podczas zapadania się Kotliny Sandomierskiej i podnoszenia Roztocza. Na granicy obu krain powstała linia spękań tektonicznych. Najbardziej są one widoczne jako tzw. szumy czyli małe wodospady na Tanwi i jej dopływach. W wielu miejscach na tym terenie znajdziemy także wapienne ostańce. Krawędź Roztocza to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce granic fizyczno-geograficznych.  

 

Kamieniołomy wapieni...
Kamieniołomy wapieni...
Kamieniołomy wapieni...
Szumy na Tanwi, fot....
Szumy na Tanwi, fot....
Szumy na Tanwi, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo