Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wychodnie skalne

W wielu miejscach Pogórza, Beskidu Niskiego i Bieszczadów możemy oglądać ciekawie ukształtowane wychodnie skalne. Powstały one z piaskowców, najbardziej trwałej warstwy fliszu. Mniej odporne na erozję skały uległy zniszczeniu odsłaniając niezwykłe ostańce.


Najbardziej znanymi skałkami w województwie podkarpackim są Prządki wznoszące się w Czarnorzekach niedaleko Krosna. W głównym paśmie Pogórza znajduje się czternaście grup wychodni skalnych.

 

Prządki to najczęściej odwiedzany rezerwat przyrody w województwie podkarpackim. Wznoszące się tu wychodnie skalne są unikalnym przykładem wietrzenia piaskowca, który przybiera niesamowite kształty. Noszą nazwy Prządka Matka, Prządka Baba i inne. Według najbardziej popularnej legendy te skałki to matka i córki zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Profesor Henryk Świdziński już w latach trzydziestych proponował, aby w Prządkach utworzyć rezerwat przyrody. Postulował miedzy innymi wykupienie skał od prywatnych właścicieli i zaprzestanie ich eksploatacji. Ostatecznie rezerwat powołano zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z 14 lutego 1957 roku.

 

Opis rezerwatu Prządki

 

Prządki, fot. M.Pociask
Prządki, fot. T.Olbrycht
Prządki, fot. T.Olbrycht

 

W głównym paśmie Pogórza znajduje się czternaście grup wychodni skalnych. Ciekawe formy skalne znajdziemy także na Pogórzu Przemyskim. W kilku miejscach możemy zobaczyć odkrywki fliszu karpackiego. Są to odsłonięcia naturalne np. nad brzegami Wiaru oraz pozostałości po starych kamieniołomach.

 

Mur Krzeczkowski, fot....
Odsłonięcie fliszu...
Odsłonięcie fliszu...
Konfederatka, fot....

 

Konfederatka to jeden z kilkunastu ostańców, które możemy znaleźć w lesie niedaleko Woli Komborskiej. Swoim kształtem przypomina historyczna czapkę. Stąd właśnie wzięła swoja nazwę. Ten ostaniec czasem nazwywany jest również "Niedźwiedzia skałą". Są tacy, którzy patrząc z innej strony widzą w skale sylwetkę stojącego niedźwiedzia.  "Konfederatka" vel "niedźwiedzia skała" jest chroniona jako pomnik przyrody.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo