Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Gatunki wskaźnikowe/Indication species

     Skład lokalnej fauny jest wyjątkowy, co w dużej mierze jest rezultatem historycznych zmian w użytkowaniu oraz charakteru prowadzonej obecnie działalności gospodarczej i zasługuje na szczególną ochronę. Na terenie powiatu bieszczadzkiego występują przedstawiciele wszystkich gatunków dużych ssaków rodzimych dla naszego kraju, z wyjątkiem tylko kozicy. Występują tu więc duże ssaki roślinożerne, takie jak żubr, jeleń, sarna i dzik oraz wszystkie duże drapieżniki naszego kraju, tj. niedźwiedź, wilk i ryś.

 

     Korytarze migracyjne na terenie województwa wyznaczane są w oparciu o monitoring gatunków wskaźnikowych, o najwyższych wymaganiach siedliskowych (tzw. gatunków parasolowych, umbrella species). Wynika to z faktu, iż nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wymagań wszystkich gatunków fauny puszczańskiej, dla których istnienie korytarzy migracyjnych jest szczególnie istotne.

 

 

Gatunki wskaźnikowe objęte Projektem:

Dzik euroazjatycki

Jeleń szlachetny

Łoś europejski

Niedźwiedź brunatny

Orlik krzykliwy

Ryś euroazjatycki

Wilk szary

Żubr europejski

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo