Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konferencje tematyczne/Thematic conferences

XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”

01-10-2014

W dniach 18-20 września 2014 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja nt.: "Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” i była włączona w cykl międzynarodowych konferencji organizowanych corocznie przez Bieszczadzki Park Narodowy. Było to już XXIII spotkanie w ramach tego cyklu.

 

W konferencji udział wzięło 103 przedstawicieli 44 różnych instytucji. Zgodnie z programem wygłoszono 22 referaty i zaprezentowano dwa postery. Konferencja była okazją do przedyskutowania i poszukiwania rozwiązań wielu problemów związanych z powstawaniem nowych ciągów komunikacyjnych, wzrastającą intensywnością ruchu kołowego na istniejących drogach publicznych oraz zabudową rozproszoną wkraczającą na obszary dotychczas niezainwestowane o dużych walorach przyrodniczych.

 

Podczas konferencji zaprezentowano również wstępne wyniki i metodykę projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” nr KIK/53, któremu poświęcone były cztery referaty:

Antropopresja a użytkowanie przestrzeni przez drapieżniki - studium przypadków - dr Bartosz Pirga
Wykorzystanie przestrzeni przez orlika krzykliwego w Karpatach – wady i zalety różnych metod badawczych - mgr Damian Nowak
Jak wykorzystać dane przestrzenne do kwantyfikacji i weryfikacji korytarzy migracyjnych dużych ssaków - dr inż. Damian Józefczyk, prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, dr Jan Śmiełowski, mgr Paulina Konieczna, mgr Katarzyna Pędziwiatr
Złożone, wieloelementowe badania, jako sposób do poznania korytarzy migracyjnych dużych ssaków - mgr Zenon Wojtas

 

W ramach projektu zaplanowano organizację dwóch konferencji tematycznych, które byłyby forum wymiany doświadczeń w zakresie ochrony integralności ostoi fauny i zachowania korytarzy ekologicznych. Druga konferencja planowana na 2015 rok będzie prezentacją konkretnych wyników uzyskanych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”.

 

 

The first of conferences, entitled: "Influence of anthropogenic factors on the distribution of plants and animals in the Carpathian Mountains" was held on 18-20 September 2014. The conference was an opportunity to discuss and search for solutions for problems related to creation of new transport routes, increasing intensity of vehicle traffic on the existing public roads and scattered development exceeding the borders of undeveloped areas of high natural values. The conference was also an opportunity to present initial results and the methodology of the project "Protection of Carpathian wildlife refuges – migration corridors" to which four presentations were devoted: "Anthropopressure and the use of space by predators - case study" (Bartosz Pirga, PhD), "The use of space by lesser spotted eagle in the Carpathian Mountains – disadvantages and advantages of various research methods" (Damian Nowak, MSc), "How to use spatial data to quantify and verify migration corridors of large mammals" (prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, PhD, Jan Śmiełowski, Damian Józefczyk, PhD, Eng., Paulina Konieczna, MSc, Katarzyna Pędziwiatr, MSc), "Complex multi-element research as a way to discover migration corridors of large mammals" (mgr Zenon Wojtas). The conference was attended by 103 representatives of 44 different institutions. According to the programme, 22 lectures were delivered and two posters were presented. 

 

Pliki do pobrania

Program Konferencji

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo