Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konferencje tematyczne/Thematic conferences

XXIV Międzynarodowa Konferencja nt. „Ochrona ostoi fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” w Ustrzykach Dolnych

08-10-2015

   W dniach 24-26 września 2015 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja na temat: "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej korytarze migracyjne” będąca forum wymiany doświadczeń w zakresie ochrony integralności ostoi fauny i zachowania korytarzy ekologicznych. Była to już druga konferencja organizowana w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne” nr KIK/53, która została włączona w cykl międzynarodowych konferencji organizowanych corocznie przez Bieszczadzki Park Narodowy.

   Pierwszy dzień konferencji poświęcony został prezentacji wyników uzyskanych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Głównym punktem tego dnia była prezentacja Wykonawcy mapy korytarzy migracyjnych dużych ssaków - Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Przedstawiciele Wykonawcy - prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. dr hab. Andrzej Kędziora, dr Jan Śmiełowski, mgr Paulina Konieczna oraz mgr Katarzyna Pędziwiatr przedstawili uczestnikom konferencji metody sporządzenia mapy korytarzy migracyjnych i omówili dotychczasowe efekty pracy całego zespołu. Następnie Partnerzy Projektu (11 Nadleśnictw oraz 2 Parki Narodowe) zaprezentowali dotychczasowe postępy prac przy realizacji Projektu. Drugi dzień poświęcony został wymianie doświadczeń dotyczących ochrony korytarzy migracyjnych i zachowaniu integralności siedlisk zwierząt w skali Karpat. Trzeciego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji terenowej na trasie: Ustrzyki Dolne - Wołosate  - Tarnica - Halicz - Rozsypaniec - Wołosate.
   W konferencji udział wzięło 109 przedstawicieli 44 różnych instytucji. Zgodnie z programem wygłoszono 25 referatów i zaprezentowano pięć posterów. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyniła się do udoskonalenia ostatecznego produktu projektu, jakim będzie mapa korytarzy migracyjnych w południowej części województwa podkarpackiego.

 

 

The second conference entitled: "Protection of wildlife refuges - migration corridors," constituting a forum for exchanging experiences with regard to protection of the integrity of wildlife refuges and preserving ecological corridors, was organised on 24-26 September 2015. The first day of the conference was devoted to the presentation of the project results. The main point of that day was to present a migration corridor map of large mammals prepared by the Institute of Agricultural and Forest Environment at the Polish Academy of Sciences (PAN) in Poznań. Contractor representatives: prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, PhD, prof. dr hab. Andrzej Kędziora, PhD, Jan Śmiełowski, Paulina Konieczna, MSc and Katarzyna Pędziwiatr presented methods of preparing migration corridors maps and discussed the effects of the team's work achieved to date. Then the Project Partners (11 Forest Inspectorates and 2 National Parks) presented the progress of works under the project.  The second day was devoted to exchanging experiences protection with regard to the protection of migration corridors and preservation of the integrity of animal habitats in the Carpathian Mountains. On the third day the participants of the conference participated in the field session on the route: Ustrzyki Dolne - Wołosate - Tarnica - Halicz - Rozsypaniec - Wołosate. 25 lectures were delivered and five posters were presented during the conference; it saw also the participation of 109 representatives of 44 different institutions.

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo