Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konferencje tematyczne/Thematic conferences

Konferencja otwierająca Projekt w Hoczwi

16-04-2012

W dniach 11-12 kwietnia 2012 r. zorganizowano w Hoczwi (powiat leski) konferencję otwierającą realizację Projektu. W czasie konferencji zostały przedstawione podstawowe założenia Projektu oraz etapy poszczególnych prac. W konferencji udział wzięło łącznie 71 osób: przedstawiciele instytucji planistycznych, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad odział Rzeszów, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, Powiatu Krośnieńskiego, Leskiego oraz Gminy Sanok, Zarszyn, Besko, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Rymanów. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ambasady Szwajcarii i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, przedstawiciele szkół wyższych, organizacji pozarządowych, przewodnicy turystyczni oraz przedstawiciele Partnerów Projektu. 

 

 

A conference opening the project implementation was organised in Hoczew (the Lesko District) on 11-12 April 2012. It covered the presentation of basic project assumptions and stages of particular tasks. The conference was attended by 71 persons: representatives of planning institutions, such as the Regional Directorate of Environmental Protection, the Regional Roads Administration in Podkarpacie, the Rzeszów branch of the General Directorate of National Roads and Motorways, the Spatial Planning Office of Podkarpackie, the representatives of the Podkarpackie Province, the Krosno and Lesko Districts and the Sanok, Zarszyn, Besko, Kołaczyce, Nowy Żmigród and Rymanów Communes. The meeting was attended also by the representatives of the Embassy of Switzerland and the Implementing Authority for European Programmes, representatives of universities, non-governmental organisations, tourist guides and representatives of the Project Partners.

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo