Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

„Piękne i zagrożone”

01-09-2023

W województwie podkarpackim mamy do czynienia z niespotykanym w innych częściach kraju nagromadzeniem unikatowych gatunków flory. Z Karpat Wschodnich i ukraińskich stepów, z Bałkanów i Niziny Węgierskiej przenikają tu gatunki, których nie spotkamy w pozostałych regionach. W połączeniu z rodzimymi skarbami przyrody, współtworzą jedną z najcenniejszych biocenoz na kontynencie. Prezentowane tu gatunki w większości zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, niektóre jako krytycznie zagrożone wyginięciem. Dzisiaj wielkie znaczenie ma zachowanie ich w Arboretum w Bolestraszycach. Dzięki prowadzonym tam badaniom istnieje możliwość odtworzenia w przyszłości rzadkich gatunków w miejscach ich pierwotnego występowania.


Więcej ciekawych informacji w materiale filmowym.

 

 

 

Materiał filmowy powstał w ramach projektu "Skarby podkarpackiej przyrody" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo