Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

"Ptasie osobliwości"

07-09-2023

Cenne przyrodniczo obszary województwa podkarpackiego są ostojami wielu rzadkich gatunków ptaków. Niektóre mają tu największe populacje w kraju. Ale wiele interesujących gatunków żyje też na terenach użytkowanych rolniczo i w sąsiedztwie siedzib ludzkich. 


Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie i Pogórze Przemyskie to jeden z najważniejszych w Europie obszarów występowania ptaków drapieżnych. W województwie podkarpackim występuje także kilka rzadkich gatunków sów. Do najpiękniejszych ptaków na Podkarpaciu należą żołny i niezwykle rzadkie kraski oraz częściej spotykane dudki i zimorodki. Pastwiska, łąki i ugory porośnięte kępami ciernistych krzewów zamieszkują gąsiorki, trznadle i pokląskwy, a także bażanty, kuropatwy i przepiórki. Województwo podkarpackie może też nosić miano „krainy dzięciołów”. Doliny rzek i kompleksy stawów to miejsca żerowania bociana czarnego oraz czapli białych i siwych. Liczne w Puszczy Sandomierskiej i w Puszczy Solskiej stawy to królestwo ptactwa wodnego kaczek, gęsi, perkozów i wielu innych gatunków. W Puszczy Sandomierskiej występują także bardzo rzadkie cietrzewie, a w Lasach Janowskich – głuszce. 

Więcej ciekawych informacji w materiale filmowym.

 

 

 

Materiał filmowy powstał w ramach projektu "Skarby podkarpackiej przyrody" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo