Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Filmy przyrodnicze/Nature films

Zapraszamy do oglądania filmów zrealizowanych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne”

 

 

 ODCINEK 1 "Bariery i Korytarze

 

W pierwszym odcinku dowiecie się Państwo jakie są główne założenia naszego Projektu oraz co to są korytarze ekologiczne i dlaczego należy zadbać o ich ochronę.

 

W Polsce powstało wiele różnego rodzaju obszarów chronionych: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody czy obszary NATURA 2000. Jednak za mało uwagi poświęca się problemom wędrówek zwierząt i tak zwanym korytarzom ekologicznym. Jednym z podstawowych warunków przetrwania wielkich drapieżników i roślinożerców jest możliwość przemieszczania się pomiędzy siedliskami. Ze względu na bariery w postaci dróg, osiedli, linii kolejowych czy ogrodzeń próby wędrówek coraz częściej kończą się dla zwierząt tragicznie.

W województwie podkarpackim jest jeszcze czas, aby zapobiec tym problemom. To szczególnie ważne, bo południowa karpacka część regionu, a więc Bieszczady i Beskid Niski to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Europie.
 

ODCINEK 2 "Korytarze lokalne"

 

Drugi odcinek poświęcony został korytarzom ekologicznym w skali lokalnej. W programie omówiony został niezadawalający stan prawny oraz problemy, jakie napotykają samorządowcy przy wyznaczaniu i ochronie przejść dla zwierząt.

 

O korytarzach ekologicznych mówi się ostatnio bardzo dużo, powstają różnego typu publikacje, organizacje ekologiczne prowadzą kampanie na rzecz korytarzy. Niestety dotychczas nie doczekaliśmy się przepisów prawnych, które regulują problem korytarzy ekologicznych. Problem ten jest najbardziej widoczny w skali lokalnej. Samorządowcy twierdzą, że brak właściwych przepisów powoduje stan, w którym nie mogą przeciwdziałać powstawaniu barier przegradzających korytarze ekologiczne.

 

ODCINEK 3 "Przestrzeń dla orlika"

 

 

Beskid Niski uznawany jest obecnie za jedną z najważniejszych ostoi orlików krzykliwych w Unii Europejskiej. Beskidzka populacja szacowana jest na 160 – 180 par (Stój 2010). Orlik krzykliwy jest gatunkiem wędrownym. Na migracji i zimowiskach spędza ok 6 miesięcy rocznie. Na lęgowiskach najistotniejszymi zagrożeniami są niekorzystne zmiany środowiskowe oraz rosnąca penetracja ludzka powodująca płoszenie ptaków w sezonie lęgowym. W Beskidzie Niskim i Bieszczadach zmiany środowiskowe powodowane są głównie przez nowo powstającą zabudowę często o charakterze rozproszonym. Taki sposób zagospodarowania odbiera ptakom dawne  żerowiska lub prowadzi do fragmentacji odpowiednich siedlisk.

 

ODCINEK 4 "Tropami dużych ssaków"

 

Film ten opowiada o dużych ssakach, m.in. o wilkach, rysiach i niedźwiedziach.

 

Wyludnione doliny i trudno dostępne lasy stały się miejscem polowań i rozrodu wilczych watah. Te drapieżniki unikają kontaktu z ludźmi, więc spotkania z nimi zaliczyć należy do rzadkości. Jeszcze kilkanaście lat temu szacowano, że w Bieszczadach żyje około 100 osobników. Jednak jak wynika z przeprowadzonych w ostatnich latach badań w całym regionie może występować nie więcej jak 30 rysi. W opuszczonych przez ludzi i dziczejących Bieszczadach niedźwedzie szybko się rozmnożyły. Ich liczba sięga blisko 80 osobników.  Pomimo sporych rozmiarów niedźwiedzie są bardzo rzadko widywane.

 

ODCINEK 5 "Ochrona i rozwój"

 

 

Film mówiący o ochronie istniejących korytarzy ekologicznych i wyzanczeniu nowych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich.
 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo