Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są to obszary obejmujący naturalne lub mało zmienione ekosystemy, rzadko występujące gatunki fauny i flory oraz elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych.

 

Podkarpackie rezerwaty przyrody charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną. W województwie utworzono rezerwaty florystyczne, faunistyczne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, a nawet kulturowe. Na tych terenach ostoje znajdują liczne gatunki chronionych i rzadkich roślin oraz zwierząt i grzybów. W niektórych rezerwatach Podkarpacia występują rośliny i zwierzęta, których nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. W Polsce utworzono 1479 rezerwatów przyrody. W województwie podkarpackim jest ich 96. Łączna powierzchnia rezerwatów przyrody na terenie Podkarpacia to 11114,59 ha. 

                                                              

 

Torfowiskowy

 

 

Faunistyczny

 

Leśny

 

Florystyczny

 

Przyrody nieożyw.

 

Krajobrazowy

 

Wodny

 

Bagno Przecławskie

 

Broduszurki

 

Imielty Ług

 

Końskie Błota

 

Suchy Łuk

 

Zakole

 

Źródła Tanwi

 

Bobry

w Uhercach

 

Skarpa

Jaksmanicka

 

Wisła pod Zawichostem

 

Zabłocie

 

Żołna w Buszkowicach

(projektowany)

 

Bór

 

Brzyska Wola

 

Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

 

Buczyna w Wańkowej

 

Bukowica

 

Bukowy Las


Chwaniów 

 

Dyrbek

 

Góra Chełm

 

Góra Sobień

 

Grąd w Średniej

Wsi

 

Hulskie im. Stefana Myczkowskiego

 

Jastkowice

 

Jaźwiana Góra

 

Jedlina

 

Kamienne

 

Krępak

 

Las Klasztorny

 

Lisia Góra

 

Liwocz

 

Lupa

 

Łęka

 

Łysa Góra

 

Minokąt

 

Mójka

 

Na Opalonym

 

Na Oratyku

 

Nad Trzciańcem

 

Olszyna Łęgowa

w Kalnicy

 

Pateraki

 

Polanki

 

Przełom Hołubli

 

Przełom Jasiołki

 

Reberce

 

Rezerwat Tysiąclecia

na Cergowej Górze

 

Starzawa

 

Turnica

 

Wielki Las

 

Wilcze

 

Wydrze

 

 

Brzoza Czarna

w Rzeczpolu

 

Cisy na Górze Jawor

 

Cisy w Malinówce

 

Cisy w Nowej Wsi

 

Cisy w Serednicy

 

Husówka

 

Igiełki

 

Jamy

 

Kamera

 

Kołacznia

 

Kretówki

 

Leoncina

 

Moczary

 

Modrzyna

 

Olsza Kosa

w Stężnicy

 

Słotwina

 

Sołokija

 

Szachownica Kostkowata

w Stubnie

 

Szachownica

w Krównikach

 

Śnieżyca Wiosenna

w Dwerniczku

 

Torfy

 

Wadernik

 

Winna Góra

 

Woronikówka

 

Zmysłówka

 

Golesz

 

Gołoborze

 

Herby

 

Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego

 

Szwajcaria Ropczycka

 

Zwiezło

 

Kalwaria

Pacławska

 

Kamień

nad Jaśliskami

 

Kopystanka

 

Koziniec

 

Krywe

 

Nad Jeziorem Myczkowieckim

 

Przełom Osławy

pod Duszatynem

 

Przełom Osławy

pod Mokrem

 

Przełom Sanu

pod Grodziskiem

 

Sine Wiry

 

Źródliska Jasiołki

 

 

Jezioro Pniów

                                           

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo